0%
AP
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vraag en aanbod aan informatie/ondersteuning donorconceptie

Of je nu (wens)ouder, donorkind of donor bent. Iedereen ervaart wel eens momenten waarin je met vragen zit, nood hebt aan informatie of ondersteuning.

Maar waar je juist behoefte aan hebt, kan verschillen van persoon tot persoon. En soms sluit het aanbod aan informatie niet goed aan op de vragen die er zijn. Dat is spijtig want het zijn gemiste kansen.

Maar samen kunnen we 'Vraag & aanbod' wel goed op elkaar laten afstemmen. Door deze korte enquête in te vullen, helpt u mee in de ontwikkeling van datgene waar u behoefte aan hebt/ wat u verder kan helpen.

Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.


 
Ik verklaar dat ik...
  • vrijwillig deze bevraging van AP Hogeschool Antwerpen (“AP”) invul.
  • de nodige uitleg over de bevraging heb gekregen en begrepen. Deze uitleg omvat het doel van de vragen, het soort vragen, taken of opdrachten, en het soort gegevens die voor deze bevraging zullen worden verwerkt. Ik kreeg ook de mogelijkheid om bijkomende informatie te ontvangen.
  • op de hoogte ben van het recht om op eender welk moment mijn toestemming in te trekken of om mijn deelname aan de bevraging stop te zetten. Hiervoor hoef ik geen reden op te geven. Als ik mijn deelname stopzet, heeft dit op geen enkele manier nadelige gevolgen voor mij.
Door akkoord te gaan, geef ik aan AP de toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van deze bevraging. Verdere informatie over de verwerking van mijn persoonsgegevens staat… Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door AP kan ik contact opnemen met gegevensbescherming@ap.be.